Speerpunten uit het raadsprogramma 2018-2022

 

Op de volgende speerpunten wil Gemeentebelangen de nadruk leggen:

 1. Verbinding leggen tussen de kernen
 1. In dialoog zijn en samenwerken
 2. Werken aan de verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening voor onze inwoners
 3. De vrijwilligers en verenigingen koesteren
 4. De dorpse waarden behouden
 1. Zorg voor mens, milieu en bedrijf
 1. Aandacht voor woningbouw in alle kernen voor alle doelgroepen en speciaal voor jongeren en ouderen
 2. Uitvoering van het duurzaamheidsbeleid (bouw/energie/natuur/water/lucht)
 3. Een groen blauwe gemeente zijn
 4. Bij meervoudig onderhands aanbesteden minimaal twee bedrijven uit onze gemeente erbij betrekken
 5. Aanpak van hondenpoep in alle kernen
 6. Bestrijding van alcohol en drugs onder de jongeren
 1. Zorg voor sociaal domein
 1. Ondersteuning bieden aan de mensen die het nodig hebben
 2. Minimabeleid verstevigen en armoede bestrijden
 3. Communicatiebeleid verstevigen
 4. Aandacht voor de problematiek van ouderen (vrijwilligers en mantelzorgers, zorg en welzijn)
 1. Een goede en veilige bereikbaarheid voor alle kernen
 1. Zorg en handhaving van een goed onderhoud van het wegbeheer , fietspaden en trottoirs en hiervoor extra geld uittrekken
 2. Zorg en handhaving van het groenbeheer
 3. Zorg voor goede fietspaden
 4. Verkeersknelpunten Zoutendijk in Hooge Zwaluwe en Flierstraat Lage Zwaluwe moeten opgelost worden en rondweg aangelegd.
 5. Aanleg van een glasvezel net in het buitengebied van heel Drimmelen.
 6. Centrumplan Made volledig uitvoeren
 7. Zorg voor verkeersveiligheid in alle kernen
 8. Handhaving snelheid op doorgaande routes in alle kernen