Samen verder

11-05-2018 08:57

Beste mensen, kiezers,

Bewust heb ik even gewacht met dit artikel. Nogmaals willen we iedereen bedanken voor de stem op Gemeentebelangen. We hebben een zetel behaald, zodat Gemeentebelangen op eigen kracht en inzicht de inbreng kan gaan leveren voor h et besturen van de gemeente Drimmelen. Met het behalen van deze zetel hebben we tevens het recht om 4 burgerleden te benoemen, wat op 9 mei jl dan ook is gebeurd. Wij hebben hiervoor 4 jonge, energieke mensen aangemeld met frisse en vernieuwende inzichten, welke zich waar kunnen gaan maken: Marieke van Schendel, Marco Segeren, Arjan Segeren en René Havermans. U kunt deze mensen ondersteunen door uw inzicht op de fractievergaderingen kenbaar te komen maken. U bent altijd welkom! De data staan genoemd op onze website www.gemeentebelangendrimmelen.nl/agenda/ . Over een verder doelmatig en praktisch overleg/werkwijze in deze wordt u aanvullend nog geïnformeerd.

Daarnaast hebben we nog enkele mededelingen van onze ALV van 8 mei jl. Ton Verhulst is als penningmeester teruggetreden. Therry Simons gaat deze werkzaamheden op zich nemen. Ton bedankt, Therry succes! Richard Verhulst is toegetreden als bestuurslid. Het secretariaat is nog vacant. Heeft u interesse, dan kunt u zich melden bij ons. De voorzitter blijft ongewijzigd. Om tijdens de komende 4 jaar ons te kunnen profileren, zijn geldmiddelen nodig. Met algehele instemming is besloten dat het raadslid en de burgerleden een jaarlijkse vaste financiële bijdrage gaan leveren, om onkosten te kunnen betalen. Contributieverhoging was geen optie. Zo ziet u dat de eerste vernieuwende stappen zijn gezet. We gaan met het volste vertrouwen aan de slag!

Bert Norbart

Voorzitter Gemeentebelangen