Arjan Segeren

22-01-2018 20:47

Ik ben Arjan Segeren 40 jaar en woon samen met Mariella Knapen en onze 2 kinderen Silvy en Wess in de gemeente Drimmelen. Ik werk bij waterschap de Brabantsedelta als technisch watersysteem beheerder, waar ik me vooral bezig houd met het door ontwikkelen van het peilbeheer op langere termijn. Daarnaast ben ik ondernemer in de gemeente Drimmelen met het bedrijf HAS, gericht op particulieren en bedrijfstuinen. Naast deze werkzaamheden ben ik ook penningmeester van de vogelvereniging EWVV in Wagenberg. Het kweken van parkieten is tevens mijn hobby.

In onze gemeente behartig ik de belangen van onze inwoners op het gebied van groen, lokale infrastructuur en watermanagement. Groenelementen, verhardingen en afwateringssystemen binnen onze gemeente,  alle inwoners hebben recht op een veilige, kwalitatieve en duurzame leefomgeving waar de burgertevredenheid centraal staat. Het tijdig onderhouden, vernieuwen of vervangen van beplantingen, wegen, fietspaden, voetpaden en rioleringsstelsels en het tijdig voorkomen van wateroverlast situaties binnen de bebouwde kom is van essentieel belang binnen onze gemeente Drimmelen. Samen gaan we er voor zorgen dat veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid worden gewaarborgd en juiste prioriteiten worden gesteld voor alle doelgroepen binnen onze samenleving. Verbeteren daar waar het nodig is!! En verbeteren is hard nodig.